quaderns

bitàcola de l'ies emili darder|web instituto | Contacto

Dansa de les Àguiles (s. XVI - XXI)

webdarder | 17 Novembre, 2005 11:14

LOCALITZACIÓ.

Ball de figures present a Mallorca únicament a la vila de Pollença. Desfilen a la processó del Corpus davant del Santíssim en companyia de Sant Joan Pelós, també ballen dins l'església.

Àguiles de Pollença
Àguiles de Pollença

DESCRIPCIÓ.

És executat per dues joves -és un cas únic de dansa ballada per dones- que en l'actualitat, a l'estil dels Cavallets, duen al cinyell una àguila coronada, de cartó, amb el cap al davant simulant muntar-la. De les àguiles pengen nombroses cintes de diferents colors que donen als seus moviments i balls una gran vistositat. Porten els vestits totalment enjoiats com a recordança del gust barroc, una túnica blanca dita Maria Antonieta, i marquen els passos dels balls amb unes castanyoles. Els balls son dos: Sa processó i Ses Teules –corrupció lingüística de retaules-, executats amb gran simplicitat ja que consisteixen en marcar la melodia dels sonadors de guitarra, guitarró i violí.

Violins
"Violins. Cançò de les àguiles". BENNÀSSER, Dionís. Oli (1944)

ORIGENS.

L'origen del ball ha estat objecte de diferents hipòtesis, partint sempre de la base que es tracta d'una dansa autònoma i no una simple derivació d'altres balls (Cossiers o Cavallets). Alguns autors han defensat uns orígens civils fonamentant-se en antigues Àguiles medievals i modernes presents en algunes ciutats catalanes, que ballaven en presència dels visitants més il·lustres alhora que concorrien als actes més solemnes en representació de la ciutat. Altres han volgut veure un origen processional, amb el punt de partida a la processó del Corpus dins l'entremès de sant Joan Evangelista. També s'ha dit que es tracta d'un entremès profà adaptat com a símbol de l'Evangelista o d'una representació del gremi dels teixidors, que tenien una àguila al seu escut d'armes. Sigui com sigui, les Àguiles d'aquests primers anys consistien en un dansaire ocult de la vista dels espectadors sota una gran cuirassa folrada de pells que imitava l'animal, amb les seves ales obertes en actitud de volar, com encara es mantenen a molts indrets de Catalunya. Tot plegat dificultava els moviments i els seus balls eren molt senzills. En ocasions anava acompanyada d'uns aguilons i portava alguna mena de mecanisme que permetia l'eixida d'ocells vius de dins el bec.

Àguila, gravat
Àguila, gravat

HISTÒRIA.

No es disposa de dades per demostrar l'antiguitat i l'evolució de la dansa a Mallorca.

En la forma primitiva apareix en unes festes en acció de gràcies organitzades el 1.614 pels Jurats de la Ciutat per les bones collites d'aquell any. El 29 de juny una àguila blanca gegantina, que batia les ales i deixava sortir ocells volant del seu bec, feia part del seguici de la parròquia de Sant Jaume.

A la manera de les actuals es documenten el 1671 a Felanitx durant el trasllat del Santíssim al nou convent dels frares agustins. També a Felanitx el 1677, altres fonts documenten dues àguiles que ballaren amb els cossiers, davant el Santíssim Sagrament, quan des de la vella església el dugueren, en processó, al nou temple.

 (Segueix)

Dansa dels Cavallets(s. XVI - XXI)

webdarder | 17 Novembre, 2005 09:07

LOCALITZACIÓ.

Ball de figures estès arreu d'Europa, A Mallorca tres pobles conserven la dansa de manera més o manco fidedigna, amb algunes diferències quant al nombre de dansaires, balls, vestimenta i data de sortida.

A Pollença són dos els cavallets i surten el dia de Sant Sebastià en companyia d'un home vestit a l'estil de centurió romà que porta l'estendard del sant.

Cavallets d'Artà
Cavallets d'Artà

A Felanitx el grup està format per sis al·lots i una dama que no duu cavall i surten el dia de sant Agustí.

Els d'Artà són deu dansaires en companyia d'una dama i fan les seves eixides el dia de sant Antoni de Pàdua.

A Palma ballen a la Missa del Gall de l'església de Sant Francesc i actuen durant les festes de l'Estendard a la Seu.

DESCRIPCIÓ

És executat per un grup de dansaires que simulen anar muntats en un cavallet de cartró que cadascun porta suspès del cos.

Han perdut el seu sentit medieval i es dediquen a acompanyar les autoritats als oficis i a recol·lectar diners per la festa.

Cavallets
Cavallets de Felanitx a l'actualitat

ORIGENS

La majoria d'autors situen els seus orígens en el món àrab o bizantí, i fins i tot alguns en èpoques prehistòriques, com a complement ritual associat a ambients agraris. En el nostre cas, les darreres aportacions demostren la relació dels cavallets mallorquins amb les processons barcelonines del Corpus del segle XV, en les quals ja participaven dins l'entremès del martiri de sant Sebastià. Simulaven vuit cavallers que lluitaven contra els soldats turcs -que anaven a peu i eren més nombrosos- per defensar la fe cristiana, sortint-ne sempre guanyadors els cavallers. Quan la processó perdé el seu caràcter religiós, el martiri del sant va desaparèixer i els cavallets quedaren com a dansa autònoma. El gremi dels cotoners era el responsable de la interpretació i per això també s'anomenen cavallets cotoners.

Cavallets
Cavallets de Felanitx

HISTÒRIA

A Mallorca se'ls documenta des de ben antic.

 • L'any 1458 l'Ajuntament de Palma incloïa en un inventari nou caps de cavallets vells.
 • El 1541, els Jurats de Sóller pagaven 40 sous per haver ballat durant el Corpus.
 • A Manacor els trobem a les festes de la beatificació de Rosa de Lima, al convent de Sant Vicenç Ferrer l'any 1645.
 • A Inca estan datats el 1873 dins les festes del Corpus.
 • A Felanitx es documenten al segle XVII, a Pollença el XVIII i el XX a Artà.
 (Segueix)

Setmana de la ciència

fabian | 11 Novembre, 2005 12:24

logo

Desde el pasado día 7 hasta el 20 de este mes se celebra la Setmana de la ciència en la que se realizan diversas actividades en distintos lugares de las islas.

Información en Balears fa ciència.

Els ministrils de Mallorca

fabian | 09 Novembre, 2005 15:04

Ayer, Candido publicó en su bloc Es Racó un artículo sobre els ministrils del Consell y conviene conocer las particularidades y algo de la historia de esta agrupación musical que quienes vivimos en Palma vemos y oímos en las fiestas.

En la página de música nostra hay muy buena información sobre este grupo y los instrumentos que utilizan.

ministrils
Els ministrils del Consell

Por cierto, ¿conoces el nombre de este grupo del Ayuntamiento?

tambors de la Sala

A ver si algún día podemos publicar la historia de els tamborers de la Sala.

Anuario Educación 2005 y nuevo bloc: El dia a dia de l'educació

fabian | 07 Novembre, 2005 14:23

Las noticias son dos. La primera es que hay un nuevo bloc titulado El dia a dia de l'educació que promete ser de consulta en el mundo educativo. Y digo esto porque, recién empezado, nos presenta información valiosa, que es lo que interesa. En su primer artículo Benviguda, del día 30 de octubre, nos dicen:

Aquest blog s'ha creat per un grup de professionals de l'ensenyament i estudiants preocupats per l'educació a les Balears. Vol ser un espai obert d'informació, debat i reflexió sobre els temes educatius. Un lloc on es puguin difondre noticies, experiències i denuncies. Una forma de contribuir, modestament, a articular societat civil en torn als greus problemes que pateix la nostra educació. Esperam els vostres comentaris.

Muy bien, esto es interesante, que desde la Universidad, desde otros sitios oficiales haya blocs que nos acerquen la información a los centros educativos. Importante el tema de la difusión de información y opinión a través de cadenas enlazadas.

Y en estos pocos días en que El dia a dia de l'educació ha publicado, ya tiene un puñado de artículos interesantes. El último hasta hoy es Anuari de l'educació de les Illes Balears 2005 en que nos anuncian la publicación por la UIB, dirigido por Martí March, del Anuari de l'Educació 2005

Es un estudio interesante pues no sólo está referido al año 2005 sino al cambio producido en estos últimos años en que se ha realizado la transformación EGB - ESO - Bachillerato. Hay un estudio detallado sobre la Enseñanza Primaria y sobre el Bachillerato, dejando un gran vacío: la ESO. Época difícil de comprender debido a la traslación de las edades de los alumnos: la Primaria ha quedado en una parte de lo que era la EGB y el Bachillerato actual se ha retrasado dos años en la edad de los alumnos.

El estudio tiene 418 páginas (3,5 Mg) en pdf, por lo que requiere un tiempo para ser leído. El Sumario es extenso:

Presentació: Un anuari per comprendre i conèixer l'educació
Pròleg: L'Anuari de l'educació de les illes balears del 2005, la voluntat de continuar
Introducció: Anàlisi, reptes i perspectives del sistema educatiu de les Illes Balears.
El sistema escolar de les Illes Balears

 • L'Educació Primària a Mallorca
 • El Batxillerat a les Illes Balears
 • Educació i alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears: un repte del present i amb projecció del futur
 • Aproximació a l'educació a Eivissa i Formentera
 • L'alumnat universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El sistema educatiu no escolar de les Illes Balears

 • L'avaluació de programes d'intervenció socioeducativa: La iniciativa comunitària Urban - El Temple de Palma
 • El suport natural en els processos d'inclusió laboral mitjançant el model de treball amb suport

Recerca i innovació pedagògica a les Illes Balears

 • Les Ciències de l'Educació i la recerca universitària a Catalunya i a les Illes Balears
 • Una investigació educativa sobre un programa de competència familiar
 • Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a majors
 • Organització pedagògica del CP Norai (Port d'Alcúdia) 1988 - 2005
 • Robòtica a l'IES S'Arenal

Estadística i legislació educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • El desenvolupament de les competències educatives universitàries a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Normativa de la Llengua Catalana al sistema educatiu de les Illes Balears
 • Rendiment acadèmic: anàlisi crítica i visió prospectiva

Diccionari català - valencià - balear

fabian | 06 Novembre, 2005 16:05

Fa un parell d'anys vàrem posar a la web un enllaç a aquest diccionari electrònic que editava la Editorial Moll.

Diccionari català - valencià - balear

Al Diari Balears d'avui diu:

L'Institut d'Estudis Catalans -IEC- i el Govern han acabat la digitalització deDiccionari català-valencià-balear, segons confirmà a Diari de Balears el director general de Política Lingüística de l'Executiu illenc, Miquel Melià.

Aquesta fita permetrà que a partir del moment en què el distribueixi l'editorial Moll, propietària de l'obra original, eDiccionari es pugui consultar en CD, i també en format imprès i per internet. Melià realitzà aquest anunci després d'assistir a la reunió de la comissió de seguiment del conveni firmat entre el Govern i l'IEC. Segons explicà el director general, l'obra digitalitzada d'Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll s'ha pensat de manera expressa perquè es pugui emprar a les escoles.

Diari de Balears

Així, doncs, des d'aquesta bitàcora se pot trobar l'enllaç al Diccionari en aquesta plana de la Categoria de Català

Enri's Halloween Pics

webdarder | 04 Novembre, 2005 09:16

Last Friday we celebrated Halloween in the English class. These pictures belong to the groups 1st ESO B and 3rd ESO B. We all had fun, but I'm sorry if some of the pics are a bit blurry. Enri.
Music and English

webdarder | 03 Novembre, 2005 08:35

A NEW EXPERIENCE IS TAKING PLACE IN OUR SCHOOL: A group of 2nd ESO is having Music lessons in English. Teachers are working hand in hand and many times both teachers are in the classroom.


La classe de música de dijous i la d'anglès de divendres són mixtes i es treballen noms d'instruments i famílies en anglès, nom de notes, silencis, figures, etc. Totes les noves paraules les recollim a un GLOSSARY on anotem el nom en anglès, la seva traducció i la definició en anglès. Amb aquest nou vocabularicontruim frases utilitzant adjectius de tamany, afinació, durada, etc.. Així combinem els coneixements musicals i els lingüístics..

Amb flauta es toquen cançons que tenen lletra en anglès i amb ajuda del professorat d'angles es tradueixen per entendre el seu significat i millorar la pronunciació i poder cantar-les millor.

If you want to have a look at more pictures, they are in punkiteacher's photos.

Foreign Languages Department 2005/2006 - HALLOWEEN

webdarder | 03 Novembre, 2005 08:21

These are the new pictures of our department.

profesoras
Foreign Language teachers for 2005 - 2006

Standing up from left to right: Marga, Enri, Marta (French teacher) and Maite. Sitting down: Joana.

HALLOWEEN PICTURES


These are the pictures we took on our Halloween festival. We celebrated it on Friday 29th, because our school had a holiday on Monday 31st.

If you want to see more pictures they are in punkiteacher's photos.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb