quaderns

bitàcola de l'ies emili darder|web instituto | Contacto

Els Reis de Mallorca ( i 3), text llegit a la Diada

fabian | 12 Setembre, 2005 17:09

En aquesta tercera part de la presentació del gegants del Consell de Mallorca que se fa en la Diada de Mallorca, el text de Serafí Guiscafré ens presenta els reis Sanç i Jaume III

Sanç i Jaume III
A la nostra esquerra, el rei Sanç i Jaume III a la dreta

Els Reis de Mallorca

Text: Serafí Guiscafré

Comare:
Ai! Tomeuet. Para ... para.
Anem a mirar bé ara,
com és què fou Rei en Sanç?

Tomeu:
Perquè el fill que nasqué abans
s'havia fet franciscà
i al trono renuncià,
humil, com són tots els sants.

Comare:
I aquest Rei, de nom estrany,
què feu durant son regnat?

Tomeu:
Va ser un rei molt primmirat
a pesar de sofrir dany,
ofegor, asma, i amb afany
creà la nostra bandera
per distingir la senyera,
la insígnia dels catalans,
va tenir molt bones mans.
Jo t'ho explicaré, espera.

Comare:
Fes via que és important
lo que ara mos has de dir.
(Al públic)
No ho trobau? ... Digau que sí
(Espera la contesta del públic)
Ja pots anar debanant.

Tomeu:
Idò, seguiré contant.
Tan semblant era el penó
de Mallorca i Aragó
que les naus es confonien
i canonades rebien
les nostres, sense raó.
Conservant les quatre barres
hi va afegir el castellet
dins un blau molt "moredet".
La lluïen les gavarres
i sense mostrar les garres
un regne en mig de la mar
tranquil vàrem navegar.
I ara aquesta és la bandera
objecte dels nostres fins
dins el cor la duim dedins
perquè és la nostra senyera.
Nostra lleialtat espera ...
no li falleu, mallorquins.

Comare:
Ei!, saps què t'has enfilat!
Has de acabar de contar
com en Sanç va governar.

Tomeu:
Amb Aragó feu un tractat
amb el cosí, d'amistat
que donà resultat gran.
L'hi ajudà a la Vall d'Aran
i tal que una contrasenya,
també l'hi ajudà a Sardenya,
a la història ho trobaran.
Moros i pirateria
amb èxit va perseguir.
Els pagesos va unir
de les querelles que hi havia
amb els senyors, perquè un dia
no pogueren viure en pau.
Ell va manar: Promulgau
unes lleis encaminades
a la calma. Siguin servades ...
No hi ha d'haver cap esclau.
A Valldemossa s'hi estava;
un palau s'hi construí
per l'ofegor combatir
que l'asma mai el deixava,
l'Almudaina l'hi agradava
també el Castell de Bellver.
Morí tranquil i seré
al Rosselló, Formiguera,
l'heretat ja tota era
pel nebot.

Comare:
Jaume tercer

Tomeu:
Comare, com ho sabeu?

Comare:
D'aquest he sentit parlar.
I sabem com va acabar ...

El rei Sanç

Comare:
D'aquest he sentit parlar.
I sabem com va acabar ...

Tomeu:
I doncs vos continuareu

Comare:
Però home, d'aquest hereu,
el nostre Rei desgraciat
un record ens ha deixat
de trista recordació,
a devora Llucmajor
té un monument aixecat.

Tomeu:
Efectivament: el Rei
que havia nat a Catània,
una illa mediterrània,
no va poder arribar a vell.
El nostre pobre "agnus Dei",
va viure trenta quatre anys
entre misèries i danys
del Rei Pere d'Aragó,
que sols a destronar-lo
va dedicar els seus afanys.
La seva mare morí
quan ell era molt petit
i nos han deixat escrit
qui l'esment hi va tenir
Ramon Muntaner es va dir,
un cronista anomenat.

Quan Rei va ser coronat
ja va tenir enfrontament,
se feu un desembarcament
per deixar-lo destronat.
Cap a França va fugir
i des d'allà organitzà
un exèrcit per tornar,
per recobrar el seu camí.
"Dissortat" li varen dir
dins el llibre de la història,
va morir, i sense glòria,
fins dels seus va ser traït.
Per ell pegam aquest crit:
vos tenim dins la memòria.

Feu redactar palatines,
Lleis de Cort, pels oficials
i la causa dels seus mals
foren tírries intestines.
Sols heu de pensar, de quines
forces ell en disposava
quan en el camp s'enfrontava
al colós aragonés,
que sense càlcul de res
el coll allà li tallava.
Enterrat a Llucmajor,
més tard passà a València
el Rei, que amb tanta innocència
a Mallorca va da honor,
a la Seu hi té color
el sepulcre on descansa.
Un regne sense bonança,
una espasa du en la mà
pel seu regne defensar
i el còdex de l'esperança.

Jaume III

Comare:
Tomeu, som quedat contenta
amb la teva explicació.

Tomeu:
Ara acabem el sermó
que la gent tenim atenta,
assaboreix i comenta
al bessó de lo contat
(al públic)
Ara sabeu l'entrellat
de la història i dels gegants.
Recordau petits i grans
el nostre grandiós passat.
Gaudiu d'ell i de la festa
tot celebrant la Diada
d'una Mallorca estimada.

Comare:
Bé, Tomeu, cap com aquesta!
Ja pot començar l'orquestra
dels nostres xeremiers.
Els gegants ballaran més
si el poble s'hi diverteix.
Que el nostre poble es mereix
pau i alegria en excés!

Tomeu:
Per tots sia la Diada,
la senya d'identitat
d'una Mallorca preuada
que dins d'ella havem trobada
Germanor ... i llibertat.

(música)
(comença el ball dels gegants)

ministrils
ballmarxa

 (Segueix)

Els Reis de Mallorca (2), text llegit a la Diada

fabian | 12 Setembre, 2005 14:55

En la Diada de Mallorca, es presenten els gegants del Consell recitant un text de Serafí Guiscafré titulat "Els Reis de Mallorca".

En aquesta segona part, es tracten els gegants que representen a Jaime II i a la seva esposa Esclaramunda.

gegants

Els Reis de Mallorca

Text: Serafí Guiscafré

Tomeu:
[...]
Mira't aquests gegantons

Comare:
Com no hi ha temps que no torn
amb interès miraré.
Qui representa el primer?

Tomeu:
Aquest és ... Jaume segon.
Sempre, quan parl d'ell, jo don
tot el saber que jo sé.
Ell va néixer a Montpeller,
i la corona heretà
que el seu pare li deixà;
l'alt rei, en Jaume primer.

Comare:
I aquest regne ... què era gran?

Tomeu:
Fou gran i desgraciat.
D'ambiciosos rodejat
i de França ben arran.
També l'illa de Menorca,
a més de la de Mallorca
la d'Eivissa i Formentera,
la Cerdanya també ho era,
traçat un poc a l'eixorca.
El Rosselló i l'Omelàs,
de Montpeller el senyoriu,
Perpinyà amb el seu riu,
el Carladès i el seu mas.
Mes. Posat en un mal pas
entre França i Aragó
va haver de ser lluitador
com per la història ho veuràs.

Comare:
Va ser un bon rei, el minyó?

Tomeu:
Ell mantingué la unitat
del regne, i ben acossat
per França i per Aragó,
el seu nebot, el traïdor,
l'hi arrevatà els seus dominis
per deu anys. No t'amoïnis.
Quan els hi tornar, prudent
molt bé regnava. I la gent ...
perquè tu ho endevinis,
li deia "El bon rei en Jaume".
Va sanejar les finances
i, dins aquestes bonances,
de progrés duia la palma.
Feu ordinacions, en calma
i onze viles va fundar.
Moneda va fer acunyar;
va protegir a Ramon Llull.
Del nebot trobar l'escull
però el va saber saltar.
El Rei va morir a Ciutat
i, en la vesta de gegant
un pergamí va mostrant.
I el collar que du posat
té els escuts de lo fundat.
Seixanta vuit anys tenia;
gran pesar per tot hi havia.
Mil tres cents onze fou l'any
quan ell va rendir l'afany
que per Mallorca sentia.

Comare:
Bartomeu, ets un orreu.
De dir-nos t'has oblidat
on ell estigui enterrat.

Tomeu:
Està enterrat a la Seu.

Comare:
Així, Tomeu, tens un deu.

Tomeu:
Capella la Trinitat.

Jaume IIJaume II

Comare:
La senyora del costat,
de mirada tan profunda?

Tomeu:
És la reina Esclaramunda,
la seva esposa ...

Comare:
Clavat.
Era bella ...

Tomeu:
Una beutat
i a més d'hermosa, valenta,
amb el seu regnat atenta.
A perpinyà se casaren
i, normalment, procrearen,
dinastia molt polenta.
Del rei Sanç en fou la mare
que és el gran gegant que ve,
i avia de Jaume tercer.

Comare:
Ai! Tomeuet. Para ... para.
Anem a mirar bé ara,
com és què fou Rei en Sanç?

Esclaramunda

 (Segueix)

Els Reis de Mallorca (1), text llegit a la Diada

fabian | 12 Setembre, 2005 13:27

Un dels actes de la Diada de Mallorca (dia 12 de setembre) és la sortida dels gegants del Consell de Mallorca. Són quatre figures que representen els antics reis: Jaume II, Esclaramunda, Sanç i Jaume III.

Per a explicar-les es recita un text en vers escrit per Serafí Guiscafré. Es titula: "Els Reis de Mallorca" i, degut al fet que és un poc llarg, ho dividiré en tres parts.

En la primera, en Tomeu i na Comare Beneta ens expliquen un poc la història coneguda dels gegants, que antigament sortien en les processons del Corpus Cristi i que, temps després, es van convertir en imatges i símbols dels pobles i ciutats. Més tard aquestes figures es van perdre i és ara quan lentament es van recuperant.


Carme Corralizas i Joan Lliteres declamen els versos

Els Reis de Mallorca

Text: Serafí Guiscafré

Una vegada col.locats els reis per seu ordre habitual s'interpretarà una xeremiada i sortirà en posat tafaner i una mica espantada "Sa Comare Beneta", dona del poble, desperta i digadaina.

Comare:
I què és aquesta bullícia
que s'ha armat per dins la vila?
La nostra vida tranquil.la
tan ben guanyada en justícia,
em pens que no ens benefícia
amb aquest talabastaix.
I tot mos ve d'allà baix,
on la gent s'hi arremolina.
Tomeu! Vine prest. Vine
i obrirem aquest calaix ...

(Surt Tomeu, home assenyat i tranquil)

Tomeu:
No vos vull veure enfadada,
comare, ni amb tants de grills,
gran dia és pels mallorquins
que celebram "Sa Diada".
I la gent s'és alçurada
perquè hi vol participar
i les haurem de contar,
vos i jo, aquesta història,
i tots, a dins la memòria
per sempre ho hem de guardar

Comare:
Som sa Comare Beneta,
una dona molt corrent;
dona del poble, i patent,
perquè no és cosa secreta,
si en tenc una de condreta,
i fa molts d'anys que me dura,
no és el servar sa cultura
perquè som una ignorant.
Així que ara, per lo tant,
donem una assignatura.

Tomeu:
Nostra terra mallorquina
un dia va ser regnat.
Mai s'havia celebrat
aquesta festa tan fina.
Però la història, una mina,
el Consell vol que aprenguem,
i amb la festa que farem
tots n'hem de prendre consciència.
Som un País en essència,
anem a explicar-ho: Anem!

Comare:
Atura es carro, Bartomeu.
Pareix que tu n'ets conscient,
te veig de lo més content,
de què s'informi a tot déu.
Però en aquest poble meu,
com a tot bon mallorquí,
es fa precís xerrar-l'hi
d'una manera molt clara
i lo que jo veig fins ara
són parelles de gegants;
molt curros, ben elegants ...
Però això res no ens aclara.

Tomeu:
No vos atropelleu, madona;
no doneu es joc perdut.
Tot té una similitud
i sabreu, és cosa bona.
Si escoltau, vereu com sona
que l'origen dels gegants
era popular abans.
També explicarem la història
de la seva trajectòria,
del perquè, en som tan amants.
El caire religiós
mos ve de segles enrera.
Ja fa sis cents anys que era
per l'Església molt gelós
es mostrar, de dos en dos,
en festes i la vigília
personatges de la Bíblia
pel Corpus en processons.
Seguiren les tradicions
celebrades en família.

Comare:
Representacions sagrades
es varen perdre ...

Tomeu:
Això és ver.
Però, veritat és què
ses coses foren canviades
i de sols el ser mostrades
per l'església, en processons
passaren a ser penons
i símbols de les ciutats;
i aquí mos han arribats
en aquestes condicions.
Del Consell, l'autoritat,
a tots ens vol retornar
signes que han de perdurar
en un poble ben gestat,
i que havia abandonat
emblemes i tradicions.
Hem de cobrar ses raons
de que som una nació.
Fórem un reialme o no?

Mira't aquests gegantons.


 (Segueix)

Fechas de comienzo de las clases

webdarder | 08 Setembre, 2005 08:43

Los días y horas de presentación, con duración aproximada de hora y media, son los siguientes:

 • Primero ESO: jueves día 15 a las 9 horas.
 • Segundo ESO: jueves día 15 a las 9: 30 horas.
 • Tercero ESO: viernes día 16 a las 9 horas.
 • Cuarto ESO: viernes día 16 a las 10 horas.
 • Primero Bachillerato: viernes día 16 a las 11 horas.
 • Segundo Bachillerato: viernes día 16 a las 11:30 horas.

El día de la presentación conviene traer papel y bolígrafo. Las clases normales empiezan el lunes 19 según los horarios dados en el día de presentación.

Fiesta de la Mare de Déu de la Salut

fabian | 07 Setembre, 2005 19:45

El día 8 de septiembre, es la fiesta de la patrona de Palma, la Mare de Déu de la Salut, cuya imagen está en la iglesia de San Miguel. La víspera se realiza una ofrenda floral a la que asiste mucha gente y representantes de las asociaciones de vecinos, de las casas regionales, etc. Es muy agradable y vistoso el desfile que se organiza desde la calle de los Olmos hasta la iglesia.

Els "gegants" del Ayuntamiento, els xeremiers de Cort han acudido a la ceremonia. En la salida de la Sala estábamos tres profesores del instituto, aunque no aparecemos en las fotos.

gegant

gegant

 (Segueix)

Diada de Mallorca 2005: programa de fiestas

fabian | 04 Setembre, 2005 17:14

diada

La Diada de Mallorca se celebra cada 12 de septiembre desde 1997, en comemoración del juramento de los "Privilegis i Franqueses" que hizo el rey Jaume II de Mallorca. Es el Consell de Mallorca quien organiza esta Diada, pero el Programa de Fiestas (documento pdf) se encuentra en Info Mallorca.

Como hay muchas actuaciones (108 actos en muchos lugares de Mallorca y de Palma) pongo un enlace al callejero de Palma por si, como me pasa a mí, no sabéis bien dónde está algún parque o plaza. El "Parc de Ses Veles", en el que según el programa hay una función de teatro el día 10, no lo he encontrado ni en los callejeros.

Palma de Mallorca: esculturas

fabian | 25 Juliol, 2005 14:25

En Alta mar (esculturas) podréis encontrar información sobre las esculturas que podemos ver en la ciudad de Palma de Mallorca.

Relación de esculturas

Pulsa en los botones Next o Previous para ver las otras páginas de la lista.
Haz clic sobre el título de la escultura que te interese para ver la información.
Si pulsas sobre las palabras Título, Autor, Fecha o Localización se ordenarán los datos por la opción elegida.

Nits a la fresca

fabian | 30 Juny, 2005 12:52

Nits a la fresca

El Ayuntamiento de Palma presenta el programa de Nits a la fresca para estos meses de julio y agosto en dos documentos "pdf"

documento 1 (3,53 MB)
documento 2 (3,46 MB)

Lo malo es que a mí, en lugar de abrirse el documento, sólo me ofrece la opción de guardarlo. ¿Por qué no lo harán más fácil y accesible?

Web del Ayuntamiento de Palma

¿Vacaciones?

fabian | 28 Juny, 2005 15:38

La actividad en el instituto se acaba. Mientras los profesores preparamos un poco el próximo curso, se inician en Secretaría los trámites de inscripción y matrícula. Pero ya son las últimas bocanadas de este año escolar.

El año que viene se presenta por ahora con algunas borrosidades. Para mí será, confío, mi último año en activo. No sé si el próximo curso habrá alguien encargado de la web del instituto ni tampoco sé si habrá bitácora.

En los meses de julio y agosto toda actividad se enlentece. Las vacaciones llegan hasta Internet, aunque ésta siempre esté en marcha. Es por ello que, hasta mediados de agosto, yo sólo seguiré con la bitácora personal Alta mar, ya que son muchas las cosas que debiera aprender. Mientras que Quaderns permanecerá inactiva hasta el 16 de agosto. Luego ya se verá qué ocurrirá.

La última aportación de este año es que la mayoría de los trabajos premiados en el Concurso Literario Emili Darder ya están publicados.

Premis literaris Emili Darder Curs 2004 - 2005

No me queda más que agradecer las numerosas visitas recibidas a lo largo del curso, dar las gracias a todos y esperar que en el próximo curso escolar volvamos a vernos. Gracias.

El instituto visto desde el cielo

fabian | 23 Juny, 2005 18:43

Ayer, en un comentario de un artículo, Pep Torro me indicó una web en la que se muestran imágenes realizadas desde las alturas. La web pertenece al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y es un Sistema de identificación de parcelas agrícolas, llamado SigPac.

zoom 1

Sobre la palabra "Pac" podemos ver el pardo tejado del instituto. Delante de él está, vacío, el patio para los coches que se abre a una rotonda circulatoria. Tras el edificio se encuentra el patio con las pistas polideportivas. Junto a ellas, el tejado gris del Gimnasio Municipal. La calle Francinaina Cirer, que da a la rotonda, nos separa de la Policlínica Miramar, de la cual aparece sólo la mitad del edificio principal en forma de estrella con tres alas. El jardincito que da a la entrada de urgencias forma un bonito dibujo. La palabra "SigPac" se encuentra justo encima del moderno edificio de oncología.

 (Segueix)

Celebració del 10 aniversari de l'institut

fabian | 22 Juny, 2005 15:33

A lo largo del curso escolar hemos ido celebrando el 10 aniversario del instituto mediante algunas exposiciones, ya sobre Emili Darder o sobre la Agenda 21 o sobre Cabrera. Pero ayer por la tarde fue la celebración oficial y la fiesta.

El edificio estaba, antes de empezar, ya preparado. El patio se había engalanado para la fiesta que se celebraría a partir de las 20:30 y de la que Maite publicará fotos.

patio patio

En el interior, en el vestíbulo, se hallaba una exposición de fotografías y trabajos sobre diversas actividades realizadas en estos años.

aniversari aniversari aniversari
aniversari aniversari aniversari aniversari

El acto oficial empezó a las 19:30 y en él se dieron breves y emotivos discursos, dados por un alumno que termina este año sus estudios de Bachillerato, por una ex - alumna, por una madre de la AMPA: Antonia Pieras; por un profesor: don Javier Barrio, por la Directora: Catalina Moner y por el Director General, don Cristòfol Vidal. Éste presidía la mesa en la que se encontraban también el Inspector Ramon Mestres, Guillem Estarellas, ex profesor y Cap d'Estudis del instituto, en la actualidad Cap de Servei de Planificació i Centres, así como la Directora, Lina Moner.

El edificio fue durante bastantes años el Colegio Público de EGB Tramuntana, dirigido por don Adolfo Fernández. Debido a la nueva ley, la LOGSE, los responsables decidieron que de dos colegios cercanos, uno se convirtiera en Colegio de Primaria, el Marian Aguiló, y el otro en instituto. Con ello se convirtió en el IES Emili Darder que ha tenido hasta ahora cuatro directores: don Adolfo Fernández, doña Maite Rabanal, don Miguel Coll y doña Catalina Moner.

Tras los parlamentos, a los profesores que iniciamos esta andadura nos dieron un bonito detalle consistente en la figura de un "siurell mallorquín" en forma de pequeña estatuilla de plata. Al acto acudieron profesores, antiguos y actuales, madres y padres de alumnos, ex-alumnos y actuales alumnos. El acto oficial acabó con una pequeña celebración que fue seguida de la fiesta organizada por los alumnos.

Premis del V certamen literari Emili Darder i Jaume Arrom (2004 - 2005)

fabian | 21 Juny, 2005 14:11

Ayer, con una gran fiesta, fueron concedidos los "Premis Literaris Emili Darder" del curso 2004 - 2005". La Directora del Instituto, Catalina Moner, tras presentar a los miembros del jurado, fue nombrando a los premiados y otorgándoles los premios.

Concesión de los premios

Premios en Llengua Catalana

 • Categoría A, prosa: Silvia Ruiz
 • Categoria B, poesía: Mª de Lluc Chicón
 • Mención categoría B: Ana Isabel Navarrete
 • Categoría B, prosa: Mª de Lluc Chicón
 • Categoría C, prosa: Jesús Segura

Premios en Lengua Castellana

familia de Jaime Arrom

Al acto asistió la familia de D. Jaime Arrom, en cuyo recuerdo se puso el nombre al premio en prosa castellana.

 • Categoría A, poesía: Julià Rosselló
 • Premio "Jaime Arrom" (prosa): Juan Adan
 • Categoría B, poesía: Ana Isabel Navarrete
 • Categoría C, poesía: Alba Rodríguez

Premio de poesia en Inglés

Este año estrenamos este premio. Lo ha obtenido Pedro J. Muntaner.

Premio al logo: 10 anys d'institut

Al celebrar el 10º aniversario del instituto, se realizó un concurso de logos. Los alumnos votaron el que más les gustaba y salió elegido el logo presentado por Oscar Mora.

Premiados

Nota: Ruego a los premiados que a través del contacto me envíen sus trabajos con la finalidad de ser publicados. Gracias.

Más fotos de la fiesta

fabian | 21 Juny, 2005 13:08

Estamos en los días finales del curso. En el instituto hay exámenes y pruebas. Esta tarde, a las 19:30, se realiza el acto oficial de los "10 años de instituto". Así que hay mucha actividad de la que, en esta bitácora, se intentará dejar un testimonio.

Hoy me han dado 61 fotos más sobre la fiesta de ayer. Las he alojado en punkiteacher_'s photos.

El problema con Flickr en su versión gratuíta es que sólo muestra las 100 últimas fotos subidas. Las anteriores están, aunque no se muestren. Por ello, para no perder esas imágenes que están pero que no se muestran, conviene enlazarlas desde la bitácora o la web. Así que aquí tengo que enlazar con 61 imágenes y, en esta página frontal son demasiadas; por ello, paso a la página particular para este artículo.

 (Segueix)

Sempre tens una biblioteca aprop

webdarder | 21 Juny, 2005 07:51

Bones vacances a tots! i recordeu...Bons llibres per un bon estiu!!!

Biblioteques més properes que pots trobar a Palma

 • BIBLIOTECA MUNICIPAL.
  Plaça de Cort. CP 07001
 • MERCAT DE L'OLIVAR
  Mercat de l'Olivar, CP 07002
  971 72 65 80
  de dilluns a divendres (8-14h)
 • BLANQUERNA
  Sant Joaquim, 9 CP 07003
  971 75 88 71
  dilluns a dijous (15-21h)
  divendres (9-15h)
  dissabte (10-14h)
 • SON RAPINYA
  Catalina March, 4A CP CP 07013
  971 79 23 37
  dilluns (9-15h i 16-20h)
  dimarts a dijous (15-21h)
  divendres (9-15h)
 • SANTA CATALINA
  Fàbrica, 34 CP CP 07013
  971 28 60 69
  dilluns (9-15h i 16-20h)
  dimarts a dijous (15-21h)
  divendres (9-15h)
 • SON XIMELIS
  Cap Enderrocat, s/n CP 07011
  971 79 12 33
  dilluns, dimarts i dijous (9'45-13h)
  dilluns a divendres (15-20h)
  dissabte (9'45-13h))
 • RAMON LLULL
  Institut Balear, s/n CP 07012
  971 29 92 60
  dilluns a divendres (8'30-20'30h)
  dissabte (9-13h)
  Biblioteca dirigida als joves a partir dels 12 anys
 • CIJ
  Centre d'informació jove
  Biblioteca
  Ferreria, 11 CP 07002
  Tel. 971 71 82 54
  Fax 971 42 58 03
  de dilluns a divendres (9-14h i 16-19h)
  dissabte (10-13h)
  Especialitzada en temes directament relacionats amb la joventud
  cij@a-palma.es
 • BIBLIOTECA PÚBLICA de Palma.
  Plaça Porta de Santa Catalina, n.24
  CP 07012
 • El Consell de Mallorca és responsable d'un conjunt de biblioteques, ubicades a l'edifici de la Misericòrdia,
  Biblioteca de Cultura Artesana, llibres, revistes i altres publicacions dedicat a les arts, a l'artesania i als oficis.
  Biblioteca Lluís Alemany, ofereix als investigadors un fons especialitzat en temes balears i inclou col·lecció de gravats.
  Biblioteca Auxiliar de l'Arxiu General del Consell de Mallorca, especialitzada en legislació, arxivística i història.
  Fons de l'Arxiu del So i de la Imatge, col·lecció de cinema, música i fotografia relacionada amb Mallorca.

Si vols veure més biblioteques municipals, ampliar l'informació, veure el plànol... ho trobaràs en aquest enllaç.

Fiesta final curso 2004 - 2005

fabian | 20 Juny, 2005 13:30

Hoy, con la concesión de los Premis Literaris Emili Darder, hemos realizado una fiesta. La verdad es que no me resulta nada fácil explicar un poco lo que ha sido. Los alumnos, muchos, han recitado poemas, bailado, cantado, tocado instrumentos... En fin, una gran fiesta, magnífica, y en la que ha participado una amplia mayoría de los alumnos y que lo han hecho muy bien.


Música nostra: Jota marinera

Primero hemos tenido un rato de espera. Luego hemos cogido los autobuses que nos han trasladado al Conservatorio de Música en cuya sala hemos realizado la fiesta.

Una vez todos acomodados, se ha iniciado la fiesta con dos simpáticos presentadores.

presentadores

Una coreografía de los alumnos de Expresión corporal ha iniciado la primera parte dedicada al poeta Miquel Costa i Llobera (Ver en esta bitácora).


Los alumnos de Francés han leído y cantado varios poemas de "Les choristes" y dos grupos de danza complimentaron los tiempos intermedios

En la segunda parte, homenaje a Pablo Neruda, se leyeron algunos de sus poemas.

A continuación, y siempre con intervalos musicales o de danza, desde el Departamento de Inglés, "in tribute to Jaime Arrom", presentaron varios poemas leídos coralmente.

Con ello ya llegamos a la concesión de los premios, que tendrá artículo aparte, y a las danzas finales que constituyeron el final de la fiesta.


Todas las fotos están en el álbum. ¿Te acuerdas de las del año pasado?

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 25 26  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb